Privacywet & persoonsgegevens

Door het aanmaken van een account op www.cameleon.eu (hierna ‘de site’), geeft u REFLEX BLUE de toestemming om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. De verantwoordelijke van het verzamelen van deze gegevens is het vereenvoudigde naamloze vennootschap REFLEX BLUE, met statutaire zetel te Belle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 522 043 348, met als hoofdzetel Parc d’activité de la Verte Rue, Allée des Prêles, 59270 Belle, Frankrijk. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die onder de identificatie van een persoon vallen, zoals uw voor- en familienaam, telefoonnummer, geboortedatum, postadres, e-mailadres en andere bijkomende informatie die u wenst te delen met REFLEX BLUE. Om fraude tegen te gaan (zie punten 2 en 3), kan REFLEX BLUE ook informatie bewaren in verband met transacties aangegaan op haar website. Dit omvat een onderdeel van bank- of kredietkaarnummers die worden gebruikt om betalingen te doen, en hun vervaldatum.


Fraudebestrijding

Om u te beschermen tegen fraude heeft REFLEX BLUE een controlesysteem voorzien, die alle transacties op de website scant met als doel om frauduleuze praktijken tegen te gaan. Daarom behoudt REFLEX BLUE het recht om:
(I) u na betaling van uw bestelling te vragen om enkele bijkomende documenten door te sturen, om de identiteit van de kaartgebruiker te verifiëren. Dit gebeurt enkel wanneer het controlesysteem uw kaart signaleert.
(II) uw bestelling te blokkeren indien uw account reeds werd gebruikt om fraude te plegen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De verzamelde gegevens worden gedurende een periode van vijf jaar bewaard, geldig vanaf de laatste transactie die u op onze website heeft gedaan of vanaf de laatste wijziging van uw klantaccount. Bank- en kredietkaartnummers en hun vervaldatum worden slechts voor een periode van zes maanden bewaard, om fraude tegen te gaan.


Beveiliging

Wij informeren u dat wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder, te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot deze persoonlijke informatie.


Cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn, meten wij het aantal bekeken pagina’s, het aantal bezoekers, de bezoekersactiviteit en het terugkeerpercentage van bezoekers op onze website. Hiervoor maken wij gebruik van “cookies”. Een cookie laat ons niet toe om u te identificeren. In het algemeen registreert een cookie informatie over de navigatie van uw computer op onze site (de pagina’s die u bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek, enz.). De door cookies verzamelde gegevens zijn enkel en uitsluitend bestemd voor intern gebruik, en worden nooit aan derden doorgegeven. Het gebruik van cookies is niet verplicht, en vereist dan ook uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming voor het al dan niet gebruiken van cookies aanpassen in uw browserinstellingen. Raadpleeg daarvoor de hulpfunctie van uw browser. Sommige cookies, “reclame cookies” genaamd, laten ons toe om uw navigatie op de site en de door u bekeken producten te volgen. Binnen een termijn van 90 dagen kunnen deze artikelen opnieuw in uw browser verschijnen, in de vorm van banneradvertenties. Deze cookies worden gekoppeld aan uw profiel als internetgebruiker (maar laten niet toe om u te identificeren).

 

Toestemming

Als u uw persoonsgegevens via onze site communiceert, geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, in overeenstemming met de huidige privacywetgeving.